Zasady rezerwacji

REGULAMIN

REZERWACJA

Rezerwacja ważna jest aż do odwołania z Państwa strony. Anulowanie rezerwacji powyżej 7 dni przed terminem nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Anulowanie rezerwacji na kilka dni przed naraża nas na straty dlatego stosujemy zasady opisane w poniższym regulaminie. Brak anulowania rezerwacji z jednoczesnym brakiem realizacji zamówienia zmusza nas do rezygnacji z dalszej współpracy z klientem. Dodatkowo, mamy wówczas prawo domagać się zapłaty za 100% wartości rezerwacji na mocy umowy jaką Państwo z nami zawierają dokonując zamówienia.

W sekcji 'dodatkowe uwagi' znajduje się wyjaśnienie terminów rezerwacja 'wstępna' i 'pewna' oraz informacja na temat form płatności.


REGULAMIN WYNAJMU SAL

1. Rezerwacja usług świadczonych przez firmę Archeion może nastąpić drogą mailową lub telefoniczną.

2. Rezerwacja telefoniczna jest dopuszczalna, jeśli usługi mają zostać wykonane na mniej niż 7 dni licząc od daty rezerwacji.

3. Jeśli rezerwacja dokonywana jest na więcej niż 7 dni przed wynajmem sali akceptujemy tylko rezerwację drogą mailową.

4. Rezerwacja dotycząca wynajmu sali lub sal na więcej niż 1 dzień wynajmu wymaga zamówienia droga mailową bez względu na termin jej realizacji.

5. Rezerwacja potwierdzona przez firmę Archeion drogą mailową jest ważna aż do odwołania, które nie może nastąpić później niż 7 dni przed realizacją szkolenia.

6. Rezerwacja automatycznie zmienia swój status na rezerwację pewną, gdy do terminu realizacji pozostało 7 dni lub mniej, nie wymaga to dodatkowego potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.

7. Rezerwacja dokonana na więcej niż 7 dni przed terminem realizacji, która została ponownie potwierdzona przez Usługobiorcę z własnej woli lub po skontaktowaniu się z Usługobiorcą przedstawiciela firmy Archeion, zmienia swój status na pewna i wymaga wpłaty na nasze konto bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji.

8. Ostateczna rezerwacja usług w firmie Archeion oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilości godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości dodatkowych usług) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie http://wynajemsal.com/cennik.htm lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia mailowego, bez względu na termin złożenia, a także zamówienia telefonicznego jeśli zamówienie takie dokonywane jest na mniej niż 7 dni przed realizacją.

9. Rezerwacja pewna nie może zostać anulowana. Każda zmiana w rezerwacji pewnej dokonywana jest drogą mailową i ma charakter aneksu do umowy, który nabiera mocy prawnej gdy obydwie strony wyrażą zgodę na dokonanie zmiany.

10. Jeśli rezerwacja pewna zostanie odwołana, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, nie później niż 4 dni przed realizacją, klient który dokonał zamówienia zobowiązany jest do zapłaty 50% całej wartości dokonanej rezerwacji.

11. Jeśli rezerwacja pewna zostanie odwołana 3 dni lub mniej przed realizacją usług, lub rezerwacja nie dojdzie do skutku bez jej odwołania klient jest zobowiązany do pokrycia 100% wartości dokonanej rezerwacji.

12. Fakturę VAT wystawiamy w dniu szkolenia lub w dniu w którym rezerwacja usług miała mieć miejsce; termin płatności określony jest na 7 dni od daty wystawienia. Płatności za fakturę Usługobiorca może dokonać zarówno gotówką jak i przelewem bankowym.

13. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.

14. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.

15. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każde dodatkowo rozpoczęte pół (1/2) godziny wynajmu pobieramy opłatę wysokości połowy stawki godzinowej według cennika umieszczonego na stronie www.wynajemsal.com.

16. W salach oraz innych pomieszczeniach należących do firmy Archeion obowiązuje całkowity zakaz palenia.

17. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w wynajmowanej sali.Regulamin obowiązuje od 20 marca 2008 (ostatnie uszczegółowienia: 11 lipca 2008) do odwołania. Dokonując rezerwacji sali telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszym lokalu automatycznie akceptują Państwo powyższy regulamin.
spacer

DODATKOWE UWAGI (wyciąg niektórych zasad z regulaminu):
Rezerwacje wstępne i pewne:

W rozumieniu naszych zasad rezerwacja 'pewna' (czyli ostateczna), oznacza że:
1. mają Państwo zapewnioną salę na 100%, co dla nas oznacza, że każdemu innemu chętnemu na ten sam dzień Klientowi odmawiamy automatycznie wynajmu sali. 
2. jeśli z jakiejkolwiek przyczyny anulują Państwo rezerwację na ponad 4 dni przed szkoleniem wystawimy fakturę na wartość 50% wartości aktualnej rezerwacji. Jeśli anulują Państwo rezerwację na mniej niż 4 dni przed zajęciami lub w dniu szkolenia nie odbędą się zajęcia, wystawimy rachunek na 100% wartości aktualnej rezerwacji.

Rezerwacja o statusie 'wstępna' oznacza: 
1. możliwość bezkosztowej anulacji sali do 7 dni przed szkoleniem. 
2. w przypadku gdy będziemy mieć zapytanie w sprawie tej samej sali na ten sam termin co Państwo, będziemy dzwonić i prosić o ostateczne potwierdzenie rezerwacji. Jeśli go nie uzyskamy, mamy prawo anulować Państwa rezerwację i wynająć salę kolejnemu Klientowi. Jeśli uzyskamy potwierdzenie, są Państwo zobowiązani do zapłaty minimum 50% wartości rezerwacji bez względu na dalsze losy szkolenia (rezerwacja zmienia status na 'pewna').

UWAGA: Prosimy pamiętać, że od 7 dnia przed szkoleniem każda rezerwacja wstępna zmienia automatycznie swój status na rezerwację 'pewną' - której odwołanie wiąże się z minimalnym kosztem 50% wartości zamówienia. - jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad wymagają wcześniejszych ustaleń mailowych.

Formy płatności:

Ze względu na powtarzające się liczne problemy z płatnościami niewielkich należności wprowadzamy następujące zasady: 
- Dla kwoty poniżej 200 zł brutto w przypadku klientów indywidualnych oraz 500 zł brutto w przypadku firm: możliwe jest tylko rozliczenie przed terminem realizacji wynajmu na podstawie faktury pro-forma lub rozliczenie gotówkowe w dniu szkolenia.

- Kwoty powyżej 200 zł brutto dla osób indywidualnych oraz powyżej 500 zł brutto dla firm: mogą być płacone zarówno gotówką jak i fakturą przelewową płatną w terminie do 7 dni od daty realizacji usługi.

- Nie obsługujemy płatności kartą (Visa, Elektron) kredytową lub debetową.

Elastyczność

Nie możemy zmienić pojemności czy charakteru naszych sal. Dlatego prosimy zwrócić uwagę na opisy sal (szczególnie zaś na maksymalną ilość osób przy danym ustawieniu). W sytuacji gdy nie wezmą Państwo pod uwagę naszych sugestii co do realizacji usługi nie odpowiadamy za jakość tych usług. Jeśli ilość osób zmniejszy się, możemy w razie możliwości udostępnić mniejszą sale w odpowiednio mniejszej cenie. Jeśli ilość uczestników szkolenia czy spotkania zwiększy się powyżej pojemności sali w danym ustawieniu muszą Państwo zgodzić się na inne ustawienie (np. bez stołów), albo zrezygnować z rezerwacji.

Zakres dopowiedzialności

Nadrzędną zasadą jaką przyjęliśmy kierując się ponad 9 letnim doświadczeniem jest: nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy organizatorów zajęć które odbywają się w naszych salach lub brak informacji ze strony naszych Klientów. Służymy Państwu pomocą w sytuacjach nieprzewidzianych starając się pomóc na miarę naszych możliwości, nasza oferta zawiera jednak bardzo szczegółowe informacje na temat naszych usług - bardzo prosimy się z nią zapoznać zanim dokonają Państwo rezerwacji.Pozostań w kontakcie!

Dziękujemy! Twój adres email trafił do naszej bazy.

Oops! Coś poszło nie tak..

Sprawdź dostępność sal
Zarezerwuj
Powered by Spotello - sale w Poznaniu